ใช้หลักเกณฑ์ไหนมาวิเคราะห์นี้ บอกทีว่ามันไม่ใช่แมลงสาบ

ใช้หลักเกณฑ์ไหนมาวิเคราะห์นี้ บอกทีว่ามันไม่ใช่แมลงสาบ