ทำบุญร่วมกันเยอะๆๆๆ จะได้กลับมาเจอกันใหม่ …….อย่าจิตนาการถึงข้างหลังนะ

ทำบุญร่วมกันเยอะๆๆๆ จะได้กลับมาเจอกันใหม่ …….อย่าจิตนาการถึงข้างหลังนะ