ทำบุญร่วมกันเยอะๆๆๆ จะได้กลับมาเจอกันใหม่ …….อย่าจิตนาการถึงข้างหลังนะ

ทำบุญร่วมกันเยอะๆๆๆ จะได้กลับมาเจอกันใหม่ …….อย่าจิตนาการถึงข้างหลังนะ

ไม่มีความรักมีแต่หัวใจว่างเปล่า ไม่เคยชินแต่ไม่รู้ทำอย่างไร

ไม่มีความรักมีแต่หัวใจว่างเปล่า ไม่เคยชินแต่ไม่รู้ทำอย่างไร